Υποβολή δηλώσεων ζωοτροφών έως τέλος Ιανουαρίου

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι όσοι διαθέτουν Κωδικό Εγγραφής/Έγκρισης στο Μητρώο Ζωοτροφών (επιχειρήσεις παραγωγής ή εμπορίας ζωοτροφών, καταστήματα εφοδίων, κτηνοτρόφοι κλπ) οφείλουν να υποβάλουν σύμφωνα με την ΚΥΑ 263233/2008, σε ετήσια βάση, δήλωση στοιχείων παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών, προκειμένου να υπολογιστούν τα ετήσια τέλη που
τους αναλογούν.
Η υποβολή της σχετικής δήλωσης πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2024 στη ΔΑΟΚ Πρέβεζας και αφορά την παραγωγή/διακίνηση ζωοτροφών για το έτος 2023. Η μη υποβολή της δήλωσης θα επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με το Ν. 4235/2014.

Από τη ΔΑΟΚ ΠΕ Πρέβεζας

Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης

Στ. Μιχάλης