Βγήκε η προκήρυξη για 1.213 προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία με ΑΣΕΠ

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ που  προβλέπει την πλήρωση 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα προβλέπονται 208 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαιδεύσεως, 218 Τεχνολογικής και 787 Δευτεροβάθμιας. Ειδικότερα για τον Νομό Πρεβέζης 3 θέσεις ΔΕ στο Δήμο Πάργας (2 με εμπειρία-1 χωρίς) και 1 ΔΕ με εμπειρία για τον Δήμο Πρεβέζης.

Το ηλικιακό όριο ορίζεται μεταξύ των 20 και 35 ετών, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες. Τέλος απαραίτητα πρόσθετα προσόντα θεωρούνται η πιστοποίηση γνώσης αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής,πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών.