Τό ἐθνικό σύμβολο ταυτίζεται μέ τήν κυριαρχία, ὄχι μέ τήν βία!

         ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ

Ἡ ἄπατρις πολιτική ἐλίτ καί ἡ τέχνη τοῦ ρόζ – «Πειράζουν» τήν σημαία, «πειράζουν» τήν οἰκογένεια, «πειράζουν» τήν ἱστορία καί τήν γλῶσσα, ὁ ἐθνικός ὕμνος πῶς τούς διέφυγε; – Τελεία ἀποσύνθεσις πρό τῆς ἐξαφανίσεως

«ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ἀπελευθερώσουμε τόν ἑαυτό μας ἀπό τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ θάλασσα θά γαληνέψει. Πρέπει νά μάθουμε νά πλέουμε καί μέ δυνατούς ἀνέμους!». Πρόκειται γιά σκέψεις ἑνός μεγάλου Ἕλληνα, παγκόσμιου καί τοπικοῦ ταυτόχρονα. Κοσμοπολίτη καί πατριώτη. Τοῦ Ἀριστοτέλη Ὠνάση. Δημοσιεύονται στήν ἐξαιρετική ἔκδοση «Ἡ Ἱστορία τῶν Ἐπιχειρήσεων Ὠνάση, 1924-1975». Ὁ ἐμβληματικός αὐτός Ἕλλην πού τά ἔβαλε μέ κράτη ὑπερδυνάμεις καί μέ διεθνῆ ἐπιχειρηματικά θηρία κυμάτισε τήν ἑλληνική σημαία στά πλοῖα του ἀλλά καί στά ἀεροσκάφη τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας στά πέρατα τῆς γῆς. Καί μάλιστα σέ φουρτουνιασμένους καιρούς.

Πληροφορηθείς ὅτι ἡ καλλιτέχνης πού παραποίησε τήν γαλάζια ἑλληνική σημαία ἀνάρτησε τήν ἄποψή της στά social media τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση (παραθέτοντας «ὑποδείγματα» καί ἀπό σημαῖες ἄλλων χωρῶν πού ἔχουν «πειραχτεῖ» στό πλαίσιο τῆς ἐλευθερίας ἐκφράσεως ὅπως τῶν ΗΠΑ καί τῆς Μεγάλης Βρεταννίας –ἄρα ἀντέγραψε, δέν πρωτοτύπησε), σκέφτηκα τό ἑξῆς: Τῆς πέρασε ἀπό τό μυαλό πῶς θά ἀντιδροῦσε ὁ Ἀριστοτέλης Ὠνάσης ἄν μάθαινε ὅτι εἶχε μετατρέψει τήν ἑλληνική σημαία σέ μιά ρόζ συρραφή ἀπό κουρέλια; Σέ σεντόνια πού φέρουν τό βάρος τῆς ἀρνητικῆς φόρτισης ἀπαράδεκτων γεγονότων οἰκογενειακῆς βίας; Ὅσοι παλαιοί ἀπέμειναν στήν ζωή νά γνωρίζουν τόν Ὠνάση, ἡ οἰκογένεια τοῦ ὁποίου ξεκίνησε ἀπό τήν Καππαδοκία γιά νά μετακομίσει στήν Σμύρνη καί νά ἐπιζήσει τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, μποροῦν νά ὑποθέσουν ἄνετα πῶς θά ἀντιδροῦσε. Στήν καλύτερη περίπτωση, θά τήν «ἔλουζε» εὐγενικά ὅπως ὁ ἴδιος ἤξερε. Στήν χειρότερη, θά τήν εἶχε «πετάξει» μέ τίς «κλωτσιές» ἔξω ἀπό τά social media τοῦ ἱδρύματός του. Ὄχι μόνο γιατί παραποίησε τήν ἑλληνική σημαία γιά νά ἀντιγράψει παλαιές ἰδέες δυτικῶν καλλιτεχνῶν καί νά προκαλέσει. Θά τήν «ἔλουζε» γιατί τόλμησε νά ἐπικαλεστεῖ τίς σημαῖες τῶν ΗΠΑ καί τῆς Μεγάλης Βρεταννίας γιά νά ὑποστηρίξει ὅτι πώς ὅ,τι διέπραξε μέ τήν ἑλληνική, ἔχει ἱστορικό προηγούμενο.

Ὄχι ὅμως. Δέν ὑπάρχει ἀναλογία γιά νά ὑπάρχει προηγούμενο. Τά ἔθνη αὐτά εἶναι μεγάλα. Ἀναμφιβόλως. Ἀλλά εἶναι ἔθνη ἐπεκτατικά. Ἰμπεριαλιστικά. Ἀποικιοκρατικά. Οἱ σημαῖες τους ἀνέμισαν  σέ ξένα ἐδάφη γιά νά σφραγίσουν εἰσβολές, κατοχές καί κατακτήσεις. Οἱ σημαῖες αὐτές –πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, δέν ὑπῆρξαν ποτέ ἐθνικό λάβαρο ἀνασχέσεως ἐπιθέσεως τοῦ ἐχθροῦ. Δέν μάτωσαν καί δέν ἀμύνθηκαν ποτέ. Ἡ ἑλληνική σημαία ὅμως καί μάτωσε καί ἀμύνθηκε!

Ἡ ἑλληνική σημαία ὑψώθηκε στά βουνά τῆς Ἀλβανίας γιά νά ἀνακόψει τόν Ἰταλό εἰσβολέα. Ἡ ἑλληνική σημαία ὑψώθηκε ἀπό τούς Γλέζο καί Σάντα στόν βράχο τῆς Ἀκροπόλεως μετά τό κατέβασμα τῆς γερμανικῆς. Ἡ ἑλληνική σημαία ὑψωνόταν κάθε μέρα στήν Ρῶ ἀπό τήν περίφημη κυρά της, τήν Δέσποινα Ἀχλαδιώτη. Ἡ ἑλληνική σημαία ὑψώθηκε στό Πολυτεχνεῖο τό 1973 καί βγαίνει ἀπό τά συρτάρια πού φυλάσσεται κάθε χρόνο γιά νά παρελάσει στήν ὁμώνυμη πορεία. Ἡ ἑλληνική σημαία ὑψώθηκε στά Ἴμια. Δέν εἶναι πανί γιά νά ἀπεικονίζεται ἡ ἐνδοοικογενειακή βία ἡ ἑλληνική σημαία. Δέν εἶναι ἡ «φωτογραφία» ἄξεστων Ἑλλήνων ἀνδρῶν τό ἐθνικό μας σύμβολο! Ὑπάρχουν καί ἄλλοι τρόποι νά ἐκφράσει κάποιος τήν εὐαισθησία του γιά τό ζέον αὐτό κοινωνικό πρόβλημα. Οὔτε τό Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων ταυτίζεται μέ τήν βία γιά νά χρησιμοποιεῖται τό ἐθνικό μας σύμβολο ὡς ἔκφραση καλλιτεχνικῆς δημιουργίας! Ἡ ἑλληνική σημαία ταυτίζεται μέ τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καί μέ τήν βίαιη ἀπόκρουση τῆς βίας τῶν ἄλλων. Ὄχι μέ τήν βία αὐτή καθ’ ἑαυτή.

Πρέπει νά εἶναι κανείς πολύ ἀνιστόρητος γιά νά ὑποστηρίζει λοιπόν ἐν προκειμένῳ ὅτι πρόκειται γιά τό δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἐκφράσεως καί τήν προστασία του. Ἡ ἀνόητη ἀριστεροφιλελεύθερη ἐλίτ (μέρους) τῆς ΝΔ, τοῦ ΠΑΣΟΚ, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» καί τῶν Ἱδρυμάτων τύπου Ὠνάση πού διατυπώνει μέ ἔνταση τέτοιες ἀπόψεις καί ἐπιτίθεται στόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Γιῶργο Γεραπετρίτη καί στόν Πρόεδρο τῆς «Νίκης» Δημήτρη Νατσιό, λησμονεῖ ὅτι γιά νά ὑψωθεῖ αὐτή ἡ σημαία σέ κάθε σημεῖο τῆς χώρας χρειάστηκε νά γίνουν ὀκτώ ἀλλαγές συνόρων ἀπό τό 1821 ἕως τό 1947 (πού ἐνσωματώθηκαν τά Δωδεκάνησα στόν ἐθνικό κορμό) γιά νά διαμορφωθεῖ ἡ ἑλληνική ἐπικράτεια στήν σημερινή της ἔκταση. Καί οἱ Ἕλληνες πρόγονοί μας, πού κατά τόν Καζαντζακη ἔπεσαν στό καθῆκον γιά νά «ἀφρίζουν στό στόμα μας οἱ προπάπποι μας κάθε φορά πού θυμώνουμε», δέν εἶχαν ὅραμα, ὅταν τά ἔδιναν ὅλα γιά τήν πατρίδα νά τούς «διαδεχθεῖ» 202 χρόνια μετά τήν Ἀνεξαρτησία, μιά ἀνόητη ἐλίτ γιά νά κάνει ρόζ τέχνη μέ τό ἐθνικό σύμβολο.

Ἀνόητη, ναί, ἀνόητη! Ἀνόητη, ἄπατρις, διεθνιστική καί βαθιά ὑποκριτική. Εἶναι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι πού σέβονται τά σύμβολα τῶν ἄλλων καί διαμαρτύρονται μέ ἔνταση κάθε φορά πού κάποιος κακοποιεῖ τό Κοράνι, πολύ σέ περισσότερο ὅταν τό σχίζει καί τό καίει. Τότε πάει περίπατο ὁ φιλελευθερισμός τους καί «καταδικάζουν». Ἄν προσβληθεῖ ὅμως ὁ σταυρός ἤ τό ἐθνικό σύμβολο ἤ κάποια εἰκόνα τῆς Παναγίας (ὅπως γίνεται σέ ἄθλια τηλεοπτικά σήριαλ τύπου «φόνοι στό καμπαναριό»), τότε προέχει ἡ ἐλευθερία ἐκφράσεως! Σέβονται τά σύμβολα τῶν ἄλλων, ὄχι ὅμως τά δικά μας! Καί γιά νά μήν ὑπάρχουν παρεξηγήσεις. Μέ τούς «ἰδεολόγους» εἴμαστε μέν ἀπέναντι, ἀλλά ὅταν γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρονται ἔτσι ἀπό ἐμμονή, τοὐλάχιστον ξέρουμε ὅτι εἶναι καλοπροαίρετοι. Ὅταν ὅμως ἡ ὑπεράσπιση τοῦ αὐτονόητου θεωρεῖται σκοταδισμός, ὅταν ἡ στοχοποίηση τῆς σημαίας γίνεται μέ ὑπολογισμό (τό ἐθνικό σύμβολο ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἀπό ὅλες τίς ἐκκλησίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς!), ὅταν διαβάζουμε στό ἑλληνικό διαδίκτυο κείμενα τοῦ τύπου, ὅτι «οἱ σημαῖες εἶναι ἐφεύρημα τοῦ 18ου αἰῶνα» καί ὅτι «μέ τό πρῶτο κῦμα ἀμφισβήτησης τῶν συνόρων καί τῶν καταπιεστικῶν μηχανισμῶν τοῦ κράτους τά κινήματα γιά τά πολιτικά δικαιώματα καί τίς μειονότητες διογκώθηκαν καί ἀπαίτησαν τά δικά τους σύμβολα», τότε τό πρᾶγμα ἀλλάζει.

Ἀποκαλύπτονται οἱ μύχιοι πόθοι: Ἡ ρόζ σημαία δέν εἶναι ἕνα τυχαῖο ἐπεισόδιο. Ἐκτός ἀπό τήν «πειραγμένη» ἑλληνική κουζίνα τῶν σέφ, μᾶς ἑτοιμάζουν ἕνα μέλλον μέ «πειραγμένη» σημαία, μέ «πειραγμένη οἰκογένεια», μέ πειραγμένη «ἐθνική ὁμοιογένεια», μέ «πειραγμένη» ἱστορία, μέ «πειραγμένη» πατρίδα, μέ «πειραγμένη» γλῶσσα. Ποιός ξέρει, καί μέ «πειραγμένο» ἐθνικό ὕμνο.

Ἕνα μέλλον στό ὁποῖο ἡ σημαία τῶν ΛΟΑΤΚΙ θά εἶναι ἰσότιμη μέ τήν ρόζ ἑλληνική σημαία. Ἡ παραδοσιακή οἰκογένεια θά εἶναι ἰσότιμη μέ τό νέο ὁμόφυλο πρότυπο πού προωθεῖ ἡ Κυβέρνηση. Ἡ λέξη «πατρίδα» (πού ἀφαιρεῖται ἀπό τόν ὅρκο τῶν αἱρετῶν ἀρχόντων) ἰσότιμη μέ τήν λέξη «κοινότητα». Πρόκειται γιά τό μέλλον ἑνός ἄχρωμου οὐδέτερου κόσμου. Τό μέλλον ὅπου θά ὑποχωροῦν οἱ ἐθνικές ταυτίσεις γιά νά γίνονται ἄνετα χωρίς νά ἀνοίξει μύτη οἱ ἐθνικές ὑποχωρήσεις καί οἱ ἐγκάρδιες συνεννοήσεις τῆς διεθνοῦς διαπλοκῆς τῶν συμφερόντων. Ὁ ὁμαδικός ὑπνωτισμός τῶν Ἐθνῶν διευκολύνει τά deals καί νομιμοποιεῖ τήν διαφθορά.

Κλείνοντας τήν πρόσφατη ὁμιλία μου στήν Ἀλεξανδρούπολη ἔνοιωσα τήν ἀνάγκη νά σημειώσω ὅτι μᾶς κτυποῦν στίς ρίζες. Δέν περίμενα ὅτι τά πράγματα θά ἀρχίσουν νά τρέχουν τόσο γρήγορα. Οἱ ἐπιστήμονες λένε ὅτι οἱ ζῶντες ὀργανισμοί πρῶτα πεθαίνουν καί μετά ἀποσυντίθενται. Στήν περίπτωσή μας συμβαίνει ριζικά διαφορετικό. Προηγεῖται ἡ ἀποσύνθεση τῆς συρρικνώσεως καί τῆς ἐξαφανίσεως. Μήπως πρέπει νά κάνουμε κάτι;


Πηγή: ΕΣΤΙΑ