Την Τρίτη η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024, και ώρα 12.00, θα διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 165 και 175 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 14 και 19 του ν. 5056/2023 Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για:
1) Εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.
2) Εκλογή μελών Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.