Την Παρασκευή  9 Φεβρουάριου 2024 στις 13.00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας

Την Παρασκευή  9 Φεβρουάριου 2024 και ώρα 13.00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023 καθώς και τις υπ’ αριθμ.1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/23-12-2023 εγκύκλιους του ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024

2 Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ. ΣΑΓΑΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

3 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. έτους 2024 και εισήγηση στο Δ.Σ

4 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ με 02.15.6471 «Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» για την διενέργεια δαπανών για την συμμετοχή του χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πρέβεζας στην καθιερωμένη Πίτα του Ηπειρώτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 25 Φεβρουαρίου 2024

5 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ με 02.15.6471 «Έξοδα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» για την διενέργεια δαπανών για την διοργάνωση του Αποκριάτικου παιδικού πάρτι δωρεάν για τα παιδιά του Δήμου Πρέβεζας