Συνεδριάζει την Τρίτη 6/2 η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρεβέζης

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13.00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, με τα κάτωθι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1  Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6265 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια των υλικών συντήρησης
2 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6265 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» προϋπολογισμού οικ. έτους 2024,τ ην διενέργεια δαπανών για την συνδρομή στον Οργανισμό «GEA» για την πραγματοποίηση της αδειοδότησης για την χρήση της ηχογραφημένης μουσικής κατά την διάρκεια των μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρεβέζης για το έτος 2024
3  Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο «Δαπάνες Δεξιώσεων-Εθνικών Επετείων και Τοπικών Εορτών» προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για την διενέργεια δαπανών  για την πραγματοποίηση του εορτασμού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της  Εθνικής μας Επετείου στη ΔΕ Λούρου
4  Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο «Δαπάνες  Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων κοπή πρωτοχρονιάτικης  πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας, των κοινωνικών δομών,  των χορευτικών τμημάτων, του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας “Σπύρου Δήμας“ και του ΚΑΠΗ
5  Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.7133.002  με τίτλο  “Προμήθεια Ηλεκτρικών οικιακών συσκευών“ προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για την διενέργεια δαπανών  για την  προμήθεια αφυγραντήρα για τις ανάγκες του τμήματος Πολιτισμού
6  Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ   02.15.6613 με τίτλο “Προμήθεια  εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων” προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για την διενέργεια δαπανών  για την προμήθεια εντύπων για το Δημοτικό Ωδείο Δήμου Πρέβεζας
7  Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ   02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για την διενέργεια εργασιών επισκευής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας
8  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός  υπόλογου

(ΜΑΡΓΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ)

9  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός  υπόλογου

(ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)

10   Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τις Δομές του ΕΣΠΑ.
11  Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» τεμ.178, Τοπ.Κοιν.Ν.Σινώπης, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
12 Απευθείας μίσθωση κτιρίου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος “Αναστασίου Θεοφάνη” επί των οδών Εθν.Αντίστασης-Θεοφάνους & Βασ.Μπάλκου στην Πρέβεζα , στον Δήμο Πρέβεζας για την στέγαση των υπηρεσιών του.
13  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού)  και έγκριση παράτασης εργασιών  του έργου : « Σ021 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
14  Έγκριση πρακτικού -2- Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ»
15 Έγκριση πρακτικού – 2 – της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«Σ024 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»
16   Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας