Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρεβέζης

Σήμερα Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13.00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, με τα κάτωθι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1 Έγκριση πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού-Τμήμα 1: Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 1,3 μ3»

2 Έγκριση πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού-Τμήμα 2: Προμήθεια ενός χλοοκοπτικού τρακτέρ και ελκόμενου αεριστήρα»

3 Έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

4 Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου

5 Αιτήσεις για χορήγηση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για καταστήματα Υ/Ε για το έτος 2024 (ΜΙΜΙΓΔΗΣ Μ-ΤΣΟΥΤΣΗΣ Α ΟΕ – ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΑΡΑΓΚΑ ΕΕ – ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ)

6 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης της Κοινότητας Καμαρίνας του Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης (4.816,54 τ.μ.)

7 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης της Κοινότητας Καμαρίνας του Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρης σταβλικής εγκατάστασης (5.222,56).

8 Καθορισμός τελών χρήσης των πολιτιστικών χώρων Δήμου Πρέβεζα 2024 ”

9 Καθορισμός Τελών χρήσης Αθλητικών χώρων (των Δημοτικών Σταδίων – Γηπέδων Ποδοσφαίρου – Δημοτικού Κολυμβητηρίου – Δ.Α.Κ) για την περίοδο 2024».

10 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6474.004 με τίτλο “Έξοδα για τις λοιπές δραστηριότητες του Ωδείου” για την διενέργεια δαπανών για την παρουσίαση ενός αφιερώματος στον Βενετσιάνο συνθέτη της περιόδου μπαρόκ, Antonio Lucio Vivaldiαπό την Καμεράτα, Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων .

11 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.7135.000 με τίτλο: «Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού Ιδια Εσοδα » για την προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου “Αθανασία Τζουμελέκα “

12 Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (Βουκελάτος-αρ.236/2023 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων-ειδικής διαδικασίας απαλλοτριώσεων)

13 Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (Τάσσης-αρ.110/2023 απόφαση Ειρηνοδικείου Πρέβεζας)

14 Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (Τάσσης-αρ.280/2023 έφεση Εφετείου Ιωαννίνων)

15 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας