ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Συνεδρίαση Πέμπτη 4 Απριλίου)

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 και ώρα 15.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο
Ηπείρου με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ της ΛΑ.ΣΥ. ΗΠΕΙΡΟΥ:
1. Για την ρύπανση στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας, τις τεράστιες οι ευθύνες της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.
Συνυπεύθυνη η Περιφέρεια Ηπείρου
2. Για την ασφάλεια της Ε.Ο. Πρέβεζας -Ηγουμενίτσας και την προοπτική νέου σύγχρονου
ασφαλούς αυτοκινητόδρομου
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών -αποφάσεων των συνεδριάσεων: 3 η /6-2–2024 (τακτική -διά ζώσης) 4 η
/27-2-2024
2. Έγκριση για την ανακοίνωση – γνωστοποίηση δημόσιας προκήρυξης – πρόσκλησης με
περιεχόμενο την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια
Ηπείρου.
3. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2024
4. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους
2024.
5. Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου
6. Αναπροσαρμογή κομίστρου πλόων λίμνης Παμβώτιδας (εισήγηση: η Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων)
7. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ , που αφορά στο Σχέδιο επικαιροποιημένης
στρατηγικής για τη διαχείριση των εξαντλημένων πυρηνικών καυσίμων και των ραδιενεργών
αποβλήτων της Βουλγαρίας