ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Συνεδρίαση Πέμπτη 4 Απριλίου)

Την Πέμπτη 04-04-2024 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου,, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Κατάρτιση του σχεδίου της 3 ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας
Ηπείρου 2024 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Έγκριση του 4 ου /29-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2022
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
3. Έγκριση του από 29-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του
Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας δημοτικών δρόμων Τ.Κ.
Μονολιθίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 145.000,00 € με ΦΠΑ και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου (Β’ Φάση)», αναδόχου
«ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», μέχρι την 31-10-2024.
5. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Ανάπλαση πλατείας και διαχείριση όμβριων για την αποφυγή κατολισθητικών
φαινομένων στην Τ.Κ. Αετομηλίτσας», προϋπολογισμού 52.000,00 € με ΦΠΑ και
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας (ακύρωση της αριθμ. 28/2139/06-09-2023
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλου του Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου σε ημερίδα
με θέμα: Eιδικές Διαγωνιστικές Διαδικασίες Τεχνικές & Εργαλεία στις Δημόσιες Συμβάσεις
«Θεωρητική και Πρακτική Κατάρτιση», που θα διεξαχθεί στις 26 Απριλίου 2024, μέσω
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων στη διοργάνωση διεθνούς πρωταθλήματος (τουρνουά)Τζούντο, στις 13-14
Απριλίου 2024.
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας «BEYOND 2024», που διοργανώνεται στη
Θεσσαλονίκη, το διάστημα 25-27/4/2024.
9. Έγκριση μετάβασης των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών κ.κ. Βασιλείου Γοργόλη και
Χαρίλαου Λαζάνη, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια
Ηπείρου στην έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας «BEYOND 2024».
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων στην έκθεση
TRAVEL EXPO CYPRUS 2024, που διοργανώνεται στην Λευκωσία της Κύπρου, το διάστημα
19-21/04/2024.
11. Έγκριση μετάβασης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Ηλία Γκαρτζονίκα, στην Λευκωσία
της Κύπρου, το διάστημα 17-22/04/2024, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια
Ηπείρου στην έκθεση «TRAVEL EXPO CYPRUS 2024» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
δημιουργία μεγάλου μήκους ταινίας (αστυνομικό νεο-νουάρ θρίλερ).
13. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 47047/2317/Φ.300.09ΜΙΜΟ/26-03-2024 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την
αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες,
χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές
καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων –
χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και
διευκόλυνση της συγκοινωνίας», με τα ποσά που προκύπτουν απολογιστικά.
14. Έγκριση του Μητρώου των ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις,
πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά
ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για τη χρονική
περίοδο έως 31/12/2024.
15. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην
Αθήνα, από 4 έως 7-4-2024, προκειμένου να παραβρεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ) ως μέλος της, καθώς και σε συνάντηση στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και έγκριση των σχετικών δαπανών.
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλου του Τμήματος
Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε σεμινάριο, στην online
σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση της εφαρμογής Autodesk Civil 3d.
17. Έγκριση του Μητρώου των ιδιοκτητών – χειριστών μηχανημάτων έργων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις,
πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, σεισμοί δασικές πυρκαγιές τεχνολογικά
ατυχήματα κλπ) στις περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για τη
χρονική περίοδο έως 31/12/2024.
18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π. Ε. Πρέβεζας.
19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ
530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού
ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».