Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πρέβεζας

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Νίκου Γεωργάκου συγκροτήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την παρακολούθηση του έργου των σχολικών επιτροπών.

Συγκεκριμένα:

1. Κατσαούνου Γρηγορία, δημοτική σύμβουλος, Πρόεδρος
2. Σαράφογλου Γεώργιος, Διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Πρέβεζας, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Χαϊτίδου Στέλλα, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Ν.Σινώπης Δήμου Πρέβεζας
3. Κίστης Δημήτριος, Διευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κάτσενο Θεόδωρο, Διευθυντή του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Πρέβεζας.
4. Κούστα Ερατώ, εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πρέβεζας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κετίκογλου Θεόφιλο
5. Κωνσταντινίδη Αγγελική, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μπούρη Ιωάννη.
6. Βενέτη Μηλιά, εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Πρέβεζας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ρώσσο Πέτρο.
7. Ζαντραβέλη Βαρβάρα, εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Πρέβεζας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κοτζαμουράτογλου Γεώργιο.
8. Βενετικίδης Θεόδωρος, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πρέβεζας, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κυριαζή Ειρήνη

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Παπαγεωργίου Αγγελική, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, και αναπληρώτριά της η Φώτογλου Δήμητρα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.