Σημαντική επίδοση του Δήμου Πάργας σε μελέτη για την αποτελεσματικότητα των Δήμων

Σε μελέτη για την  αποτελεσματικότητα των Δήμων που υλοποίησε  το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών  και το  Κέντρο Διεθνούς/ Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας & Διακυβέρνησης − (ΚεΔΕΠΟΔ) του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων),  ο Δήμος Πάργας είναι ο μόνος Δήμος στην Περιφέρεια Ηπείρου που συγκαταλέγεται στο 10% με την καλύτερη συνολική επίδοση ανά κατηγορία αξιολόγησης, καταλαμβάνοντας την 4η θέση μεταξύ 96 Δήμων στην κατηγορία «Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι».

Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση όλων των δημοτικών αρχών της της χώρας βάσει των επιδόσεών τους στα πεδία που αποτελούν τις βασικές τους αρμοδιότητες.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://kefim.org/deiktis-apotelesmatikotitas-dimon-2023/