Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Πάργας

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός του Δήμου Πάργας για το 2024 που για άλλη μια χρονιά δεν προβλέπει καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη, παρά τις σημαντικές επιβαρύνσεις που έχουν προκύψει ιδιαίτερα στο κόστος ενέργειας
και αποκομιδής των απορριμμάτων. Κύριο χαρακτηριστικό του νέου προϋπολογισμού είναι η σημαντικά αυξημένη συμμετοχή του Δήμου Πάργας σε χρηματοδοτήσεις έργων που αρκετά από αυτά είναι ήδη σε εξέλιξη.

Επιπλέον καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή εκτέλεση του προϋπολογισμού αποτελεί η πρόνοια για την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών λειτουργίας του Δήμου σε συνάρτηση με την βέλτιστή διαχείριση των εσόδων, που θα οδηγήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών που έχουν οι Δημότες, καθώς και την ευρύτερη αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.