Πρόταση για το νέο πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας στις τέσσερεις Π.Ε. καταθέτει η Περιφέρεια Ηπείρου

Με την ομόφωνη εκλογή του επικεφαλής της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» κ. Ιωάννη Στέφου ως Αντιπροέδρου της, ξεκίνησε σήμερα τη λειτουργία της η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Η εκλογή Αντιπροέδρου από τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης, προβλέπεται από την τροποποιηθείσα πρόσφατη διάταξη για τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η Περιφερειακή Επιτροπή, μεταξύ των αποφάσεων, ενέκρινε την υποβολή πρότασης ένταξης έργου στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ταμείου ΕΚΤ+ βάσει της Πρόσκλησης με κωδικό 1.0 &  Α/Α ΟΠΣ: 4751 του ΟΠΕΚΑ
(Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο “Υλοποίηση Πλέγματος Δράσεων για την αντιμετώπιση της Υλικής Στέρησης με παροχή Τροφίμων ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) προς τους απόρους.”
Όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Περιφερειάρχη και Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, πρόκειται για την εφαρμογή προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας , Βασικής Υλικής Συνδρομής (πρώην ΤΕΒΑ) και δράσεων που αφορούν την Κοινωνική ενσωμάτωση και επανένταξη της ομάδας στόχου , που είναι :
 Οι Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς και
 Άτομα και νοικοκυριά που βιώνουν ακραία φτώχεια και χρήζουν στήριξης με παροχή επισιτιστικής βοήθειας και ειδών αντιμετώπισης της υλικής στέρησης, σύμφωνα με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 η Περιφέρεια Ηπείρου ήταν Επικεφαλής Εταίρος των Κοινωνικών Συμπράξεων στις Π.Ε. Άρτας , Θεσπρωτίας και Πρέβεζας και διαθέτει την ανάλογη εμπειρία στην διαχείριση και την εφαρμογή του Προγράμματος».
Ο Προϋπολογισμός του έργου για όλη την γεωγραφική ακτίνα της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχεται στα 11.638.346,47 € ( όπως έχει ορισθεί από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου και αναφέρεται στην κατανομή ανά Περιφέρεια στο κείμενο της Πρόσκλησης) και η ολοκλήρωση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της Πράξης είναι η 31/12/2029.