Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Δήμο Πρέβεζας.

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου
συνολικά 4 ατόμων  γαι την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών  του
ανακοινώνει ο Δήμος Πρέβεζας.
Πιο συγκεκριμένα θα  προσληφθούν 3 ΔΕ Οδηγοί  (Φορτηγών και
απορριμματοφόρων) Γ ή C κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και 1 ΔΕ
Χειριστής  Μηχανημάτων Εργου (ανυψωτικού μηχανήματος ογκωδών
αντικειμένων (Μπίγα) για χρονικό διάστημα 8 μηνών.
Η υποβολή δικαιολογητικών ξεκινά στις 11  και ολοκληρώνεται στις 22
Απριλίου .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Πρέβεζας τηλ.2682360650, 658  κ
.Καλλιόπη Κυργιάκη.