Πρόσκληση για συμμετοχή επιχειρήσεων και φορέων στην έκθεση Τουρισμού TRAVEL EXPO CYPRUS Λευκωσίας

Στην TRAVEL EXPO CYPRUS (μετονομασία της έκθεσης ΤΑΞΙΔΙ) της
Λευκωσίας, που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 19-21 Απριλίου 2024, θα
συμμετάσχει η Περιφέρεια Ηπείρου, συνεχίζοντας την στοχευμένη προβολή
του προορισμού «Ήπειρος» στην τουριστική αγορά της Κύπρου.
Πρόκειται για συμμετοχή που άρχισε το 2004 και έκτοτε συνεχίζεται με
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα ως προς την αύξηση του αριθμού των
Κυπρίων που επισκέπτονται την Ήπειρο.
Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στον εκθεσιακό χώρο «Κρατική Έκθεση
Κύπρου» και η Περιφέρεια Ηπείρου θα είναι συνεκθέτης στο περίπτερο του
ΕΟΤ, ενώ εκτός της συνολικής παρουσίασης του τουριστικού προϊόντος της
Ηπείρου θα πραγματοποιηθούν και συναντήσεις με ταξιδιωτικούς πράκτορες
της Κύπρου.
Η Περιφέρεια θα φιλοξενήσει στο περίπτερό της εκπροσώπους Δήμων,
Επιμελητηρίων, Ενώσεων Ξενοδόχων και γενικά φορέων και επιχειρήσεων
του τουρισμού που η έδρα τους βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Ηπείρου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φιλοξενία στο περίπτερο της Περιφέρειας
Ηπείρου είναι αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας συμμετοχής στο email:
imarkoula2@gmail.com μέχρι και την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024. Η
αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας στην παραπάνω ηλεκτρονική
διεύθυνση ισοδυναμεί με αποδοχή των όρων συμμετοχής.
Επισημαίνεται ότι το ύφος του περιπτέρου της Περιφέρειας Ηπείρου και του
ΕΟΤ είναι συγκεκριμένο και επομένως δεν επιτρέπεται σε κανέναν συνεκθέτη
να ενσωματώσει στο χώρο δικές του κατασκευές, φωτογραφίες, οθόνες
προβολής ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία.Γίνεται επίσης γνωστό ότι η                                                                                                               Περιφέρεια Ηπείρου θα αναλάβει να μεταφέρει
ενημερωτικό υλικό, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (μέχρι 30 τεμάχια), των
επιχειρήσεων και φορέων ώστε να διανεμηθεί στην έκθεση.
Το υλικό θα πρέπει να το προσκομίσουν ή να το αποστείλουν οι
ενδιαφερόμενοι στο γραφείο 143 του διοικητηρίου της Περιφέρειας (Πλατεία
Πύρρου 1, Ιωάννινα τκ 45332) με την ένδειξη «Υλικό για την έκθεση TRAVEL
EXPO CYPRUS 2024» το αργότερο έως την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και
ώρα 13:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα της έκθεσης
http://www.travelexpocyprus.com/ ή να απευθύνονται στη Δ/ντρια της
Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου, κα Ιουλία Μαρκούλα, στο email
imarkoula2@gmail.com