Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου στις 11.00 στο Καναλάκι η ορκωμοσία των αιρετών του Δήμου Πάργας,

Ο δήμαρχος Πάργας κος Νίκος Ζαχαριάς προσκαλεί στην ορκωμοσία του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλων, των Προέδρων και των μελών των Δημοτικών – Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Πάργας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου στις 11.00 στο Καναλάκι.