ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

Οι νύχτες είναι γκαστρωμένες… αρκεί να αξίζει η γέννα!
Τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο μας έχουν… πλημμυρίσει με κυβερνητικές
διαρροές για εξομοίωση των τριτέκνων με τους άλλους πολύτεκνους.
Όλα τα πολιτικά κόμματα αναγνωρίζουν – ως τώρα τα κυβερνητικά μόνο στα λόγια – την
ανάγκη γενναίων παρεμβάσεων για το δημογραφικό και τη στήριξη της οικογένειας.
Η τακτική ήταν να μοιράζουν ψίχουλα, απόδειξη πως έσπρωχναν «την καυτή πατάτα»
στην επόμενη κυβέρνηση.
Η δική μας πολιτική εκτίμηση είναι πως τα μέτρα και τα βήματα για το δημογραφικό
που μια σημαντική απόφαση του κοινοβουλίου τα έχει προσδιορίσει , δεν είναι ζήτημα
οικονομικό κυρίως. Είναι ζήτημα προτεραιοτήτων.
Δεν έχουμε την ψευδαίσθηση πως η εξομοίωση των τριτέκνων με τους άλλους
πολύτεκνους θα είναι το μαγικό ραβδί. Μπορεί όμως να συμβάλλει διαμορφώνοντας
ένα καλύτερο περιβάλλον για τη στήριξη της οικογένειας.
Οι τρίτεκνοι έχουμε καταθέσει αναλυτικά τις θέσεις μας:
1) Η εξομοίωση τριτέκνων με τους άλλους πολύτεκνους
2) Η διαμόρφωση όρων στήριξης των νέων στην εργασία, την κατοικία, τις κοινωνικές
υποδομές. Όχι με επικοινωνιακά τερτίπια αλλά με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
3) Η εχθρική αντιμετώπιση στη φορολογία, στις μετακινήσεις, στην διαβίωση στην
περιφέρεια, στην αφαίρεση της τριτεκνικής ιδιότητας όταν μεγαλώσει το 1ο παιδί ΔΕΝ
δημιουργεί κλίμα και όρους συμβίωσης νέων ανθρώπων, ούτε καν όρους επιβίωσης με
την ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα, ενοίκια.

Απαιτούμε λοιπόν, να μην επιχειρήσει κανείς να μας ξεγελάσει!

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

Δ/ση: Εμμ. Μπενάκη 43, Αθήνα
Πληροφορίες: Κοντός Δημήτριος, Πρόεδρος, τηλ: 6936976064
Βακουφτσή Κερασίνα , Γ. Γραμματέας, τηλ: 6936906292