Ο Σπύρος Κυριάκης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η 3η Δεκεμβρίου έχει θεσπιστεί και καθιερωθεί από το 1992 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Είναι μια ημέρα που υπογραμμίζει την υποχρέωση μας για συνεχή προώθηση δράσεων υποστήριξης των συγκεκριμένων συμπολιτών μας, αλλά και ενημέρωσης και αφύπνισης της κοινωνίας μας.
Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες μέσω εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων προσπαθειών, καθώς και η αύξηση της ευαισθητοποίησης και του βαθμού ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής αποτελούν κοινωνική πραγματικότητα που αφορά όλους μας. Τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια, ότι έχουν γίνει βήματα μπροστά, όμως υπάρχουν πολλά βήματα ακόμα που πρέπει να γίνουν, ώστε κάθε άτομο με αναπηρία στην Ελλάδα να μπορεί να διεκδικήσει όσα δικαιούται και αξίζει.