Ο Γιώργος Κατσαούνος,με απόφαση Μητσοτάκη, ορίσθηκε Πρόεδρος Επιτροπής που θα υποστηρίζει την Προεδρία της Κυβέρνησης

Ο Γιώργος Κατσαούνος από τον Λούρο Πρέβεζας, στέλεχος με σημαντική προσφορά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει πρόεδρος της επιτροπής η οποία θα υποστηρίζει την Προεδρία της Κυβέρνησης.

Ο  Γιώργος Κατσαούνος  έχει μεγάλη εμπειρία στην Κεντρική Πολιτική σκηνή και είναι ένα από τα κορυφαία στελέχη στο Μαξίμου.

Η επιλογή έγινε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και γνωστοποιήθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα κυβερνητικά στελέχη.

«Κυρίες και Κύριοι υπουργοί, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη συγκρότηση Επιτροπής, η οποία θα υποστηρίζει την Προεδρία της Κυβέρνησης, προς τον σκοπό διασφάλισης της συνοχής του κυβερνητικού έργου ως προς τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και την εποπτεία των φορέων του δημοσίου τομέα αναφορικά με τη σχέση τους με τους πολίτες. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Γεώργιος Κατσαούνος, Προϊστάμενος στο Γραφείο Κοινωνικών Υποθέσεων του Τομέα Επιστημονικής Υποστήριξης του Πρωθυπουργού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού. Παρακαλώ θερμά για τη στενή συνεργασία σας με την Επιτροπή προς τον σκοπό περαιτέρω βελτίωσης της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης στην καθημερινότητα του πολίτη, στη βάση των κατευθύνσεων του Πρωθυπουργού».


Πηγή: 7ΜΕΡΕΣ