Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας αιτείται την μεταφορά της έδρα εξυπηρέτησης & παροχής Χημικών Υπηρεσιών από το Μεσολόγγι στην Πρέβεζα

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου-Βόνιτσας  ο οικείος Δήμος αιτείται τη μεταφορά έδρας, εξυπηρέτησης & παροχής Χημικών Υπηρεσιών του, από την Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας (Γραφείο Μεσολογγίου) στην Χημική Υπηρεσία Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας (Γραφείο Πρέβεζας), για λόγους εγγύτητας και συνάφειας αντικειμένου
με την Υπηρεσία του Τελωνείου που εδρεύει στην Πρέβεζα. Η συγκέντρωση συναφών Υπηρεσιών σε μία κοινή έδρα, έχει ως απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους μετακίνησης και της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Ο Δήμαρχος κος Αθανάσιος Κασόλας στην εισήγησή του ανέφερε τα εξής:

“διανύουμε μια εποχή οικονομικής κρίσης και η ανάγκη για περιστολή των λειτουργικών και άλλων εξόδων αποτελεί προτεραιότητα για κάθε πολίτη. Πολλές υπηρεσίες του δημοσίου, με συναφές αντικείμενο, στεγάζονται σε μακρινές αποστάσεις η μία από την άλλη. Αναδύεται ως ουσιώδης ανάγκη η χιλιομετρική εγγύτητα αυτών των Υπηρεσιών, με σκοπό τη μείωση του κόστους και της ταλαιπωρίας των πολιτών, που συνεπάγεται από μία τέτοια κατάσταση. Ο Δήμος μας αυτοδιοικητικά ανήκει στην Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Γραφείο Μεσολογγίου), τη στιγμή που η Υπηρεσία του Τελωνείου βρίσκεται στην Πρέβεζα. Η ανάγκη κοινής έδρας συναφών υπηρεσιών, κυρίως όταν αυτές προσφέρουν παροχή υπηρεσιών, είναι βαρύνουσας σημασίας. Συνεπώς, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για τη μεταφορά έδρας εξυπηρέτησης & παροχής Χημικών Υπηρεσιών του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, από την Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας (Γραφείο Μεσολογγίου) στην Χημική Υπηρεσία Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας (Γραφείο Πρέβεζας), για λόγους εγγύτητας και συνάφειας αντικειμένου με την Υπηρεσία του Τελωνείου που βρίσκεται στην Πρέβεζα. Η συγκέντρωση συναφών Υπηρεσιών σε μία κοινή έδρα, έχει ως απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους μετακίνησης και της ταλαιπωρίας των πολιτών.”