Ο Χρήστος Μάκης άμισθος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού στον Δήμο Πρεβέζης.

Με απόφαση του ο  Δήμαρχος Πρεβέζης Νίκος Γεωργάκος, η οποία δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ , ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο Χρήστο Μάκη, ως άμισθο αντιδήμαρχο Αθλητισμού, με την θητεία του να λήγει στις 31/8/2025.

Οι αρμοδιότητες που του ορίστηκαν είναι οι εξής: 

  • Προωθεί τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού σε όλους τους κατοίκους του Δήμου
  • Εισηγείται για τις επιχορηγήσεις σωματείων, συλλόγων, ομίλων τα οποία αναπτύσσουν αθλητικό χαρακτήρα στο Δήμο
  • Εισηγείται για τη δημιουργία, συντήρηση και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων
  • Ενημερώνει τους δημότες και τους κατοίκους για την αθλητική δράση του Δήμου.