Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για αύξηση χωρητικότητας και ιπποδύναμης στα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ  

ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑ

ΤΗΛ 26820-26983

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 Συνέχεια  της   αριθμ 3406/368489 ΥΑ « Διάθεση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν.  5035/2023 (Α΄76) », ενημερώνουμε τους αλιείς του Νομού μας   ότι   άρχισε η υποβολή αιτήσεων για αύξηση χωρητικότητας  και  ιπποδύναμης στα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

Υπόδειγμα της αίτησης χορηγείται από την υπηρεσία μας 

 Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 31-12-2023

 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείτε στο τηλ 26820 26983 , Τμήμα Αλιείας ΔΑΟΚ Πρέβεζας  Λ. Ειρήνης 65 

                                                           Ε.Π

                                                        Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ