Κοπή χόρτων και καθαρισμός οικοπέδων εν όψει της Αντιπυρικής περιόδου

Ο Δήμος Ζηρού με αφορμή και την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου 2024
καλεί τους συμπολίτες να προβούν άμεσα στον καθαρισμό των οικοπέδων τους που
βρίσκονται εντός του οικισμού από ξερά χόρτα, βάτα και άλλα εύφλεκτα υλικά λόγω
κινδύνου πυρκαγιάς.
Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των
υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, απόρριψη ή ανεξέλεγκτη
διαχείρισή τους. Ο Δήμος υποχρεούται να διενεργεί ελέγχους – αυτοψίες, ενώ στους
παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα
200 ευρώ, ενώ θα χρεώνεται και η δαπάνη αυτεπάγγελτου καθαρισμού ακαθάριστου
οικοπέδου, κατά προτεραιότητα, βάσει κινδύνου. Επίσης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα (άρθρα 264 & 265 περί εμπρησμού και παραβίασης προληπτικών
μέτρων).
Ειδικά για τους περιφραγμένους χώρους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων
ο Δήμος θα παρεμβαίνει προς άρση του κινδύνου με αυτεπάγγελτο καθαρισμό κατόπιν
αιτήματος προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την διενέργεια αυτοψίας για την
βεβαίωση τυχόν συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς.
Οι υπόχρεοι δύναται να ενημερώνουν τον Δήμο, με έγγραφη δήλωση ή κάθε πρόσφορο
μέσο μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού, καθώς και της συντήρησης καθ’ όλη
την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από 1 Μάϊου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους κάθε έτους, ιδιαίτερα σε
ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος)
και 5 (κατάσταση συναγερμού), αλλά και όταν ο δείκτης είναι χαμηλότερος σε κρίσιμες
περιοχές και ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα, κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Τέλος, καλούνται οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων (οικόπεδα και
αγροτεμάχια) να προβούν ΑΜΕΣΑ στην κοπή κλαδιών δέντρων ή θάμνων που εξέχουν στο
οδικό δίκτυο, γιατί παρεμποδίζουν τη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση
πυρκαγιάς, τις εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου και γενικότερα την ασφάλεια των
συγκοινωνιών.

Η πιστή τήρηση των ανωτέρω είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και την προστασία όλων
μας.
Παράλληλα, ο Δήμος Ζηρού υπενθυμίζει πως από την 1η Μαΐου απαγορεύεται για
οποιοδήποτε λόγο το άναμμα φωτιάς, σε διαφορετική περίπτωση κινούνται οι
προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες.