Κοινό των Ηπειρωτών.

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Στηρίζουμε το αίτημα των τριών διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης ( www.epiruspost.gr,
www.typos-i.gr, www.pbnews.gr) των Ιωαννίνων για δημόσια και ζωντανή διαδικτυακή
προβολή των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Περιφερειακής Επιτροπής
και της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου.
Το Κοινό των Ηπειρωτών έχει επανειλημμένα θέσει το ζήτημα της διαδικτυακής μετάδοσης
των συνεδριάσεων σε σταθερή βάση και όχι μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις όπως συνέβηκε
την περίοδο της πανδημικής κρίσης.
Πάγια θέση μας αποτελούν: η διευκόλυνση των πολιτών ώστε να γνωρίζουν τις συζητήσεις
στο Περιφερειακό Συμβούλιο – Επιτροπές και η εμβάθυνση της δημοκρατικής λειτουργίας
των οργάνων.
Τέλος είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα ελέγχου και λογοκρισίας της
δημοσιογραφικής κριτικής και του δημοσιογραφικού λόγου και στηρίζουμε το
δημογραφικό λειτούργημα.
Η ενίσχυση της διαφάνειας, η εμβάθυνση της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας
των οργάνων, η έκφραση των απόψεων και η κριτική στη διοίκηση, αποτελούν ουσιώδη
θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας και έναν από τους βασικούς όρους της προόδου και
της προκοπής του τόπου.