ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΈΤΟΥΣ 2024

 

Σύμφωνα με τον Ν.5037/2023, (άρθρο 266) προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης
πυρκαγιάς καλούνται οι ιδιοκτήτες, μισθωτές και υπομισθωτές, νομείς, επικαρπωτές οικοπεδικών
και λοιπών ακάλυπτων χώρων σε περιοχές που βρίσκονται εντός οικισμών και εντός ορίων
οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και εντός ακτίνας 100μ. από τα όρια αυτών
αλλά και επί εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, υποχρεούνται έως την 30ή Απριλίου, καθώς
και καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, να μεριμνούν για τον καθαρισμό αυτών,
την συντήρηση καθόλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου καθώς και για την συλλογή
και ασφαλή απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού για την αποτροπή
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
Εν όψει της θερινής περιόδου, ο Δήμος μας προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών και
τονίζει την πιστή τήρηση των ανωτέρω που κρίνονται απαραίτητα για την ασφάλεια και την
προστασία όλων μας.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΕΡΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ