Επαγγελματική Ημερίδα διοργανώνει ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας διοργανώνει επαγγελματική ημερίδα με ομιλητή τον κ. Αντωνίου Λάμπρο Νομικό Σύμβουλο Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής με θέμα το Νομοθετικό Πλαίσιο για την Άσκηση του Οδοντιατρικού Επαγγέλματος (Άσκηση επαγγέλματος και λειτουργία οδοντιατρείου – Δεοντολογία – Ευθύνη του οδοντιάτρου – Οδοντιατρικό απόρρητο και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασθενών).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 στο ξενοδοχείο Margarona Royal και ώρα 10:00 π.μ..

Μετά το πέρας του διαλείμματος της ημερίδας (12:00) θα πραγματοποιηθεί η τελετή βράβευσης των πρώην Προέδρων του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας.

Για το ΔΣ,

Ο Πρόεδρος Ντούμος Δημήτριος

Η Γεν. Γραμματέας Γιώτη Ουρανία