ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γρηγορίου επισκόπου Νεοκαισαρείας, του θαυματουργού († 270).

Γενναδίου (†471) και Μαξίμου πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως.

Οσίων Γενναδίου του εν Άθω, Ζαχαρίου του «σκυτόμου», Ιουστίνου, Ιωάννου του από «περιφανών», Ιωάννου του Δερμοκαΐτου.

Λαζάρου ζωγράφου του ομολογητού.

Λογγίνου του ασκητού και Νίκωνος θαυματουργού, του Ρώσου.

Μάρτυρος Σάκ (Σάκτου) του Πέρσου.