Ενημερωτική δράση από την 1ηΤΟΜΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ στους ηλικιωμένους της δομής Κ.Η.Φ.Η.

Σήμερα 25/01/2024 έγινε η πρώτη, για την καινούρια χρονιά, ενημερωτική δράση από την 1ηΤΟΜΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ στους ηλικιωμένους της δομής Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Πρέβεζας.
Το επιστημονικό προσωπικό της 1ης ΤΟΜΥ ενημέρωσε τους ηλικιωμένους για το στρες στην Τρίτη Ηλικία, πως το αναγνωρίζουμε αλλά και με ποιους τρόπους μπορούμε να το διαχειριστούμε ώστε να επιτύχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής .
Κάθε άνθρωπος έχει βιώσει το στρες – άγχος σε κάποια φάση στην ζωή του.
Οι ηλικιωμένοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα και εξέφρασαν προσωπικά βιώματα. Η Δομή “Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Πρέβεζας” έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Ήπειρος 2021-2027”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείo.