Έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια ζητὰ τὸ “ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ”

Η παράταξη “ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ” καταθέτει αίτημα για έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέμα την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων και τις επιπτώσεις και για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς θεωρούμε πως η τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δημοτικές και Περιφερειακές αρχές και τα συμβούλια, θα πρέπει να αντιληφθούν την κατάσταση που διαμορφώνεται και να στηρίξουν το μέλλον των ιδρυμάτων τους.
Συγκεκριμένα, επειδή θεωρούμε πως οι επιπτώσεις για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα είναι οδυνηρές, τόσο για το μέλλον του ίδιου του Πανεπιστημίου όσο και για την τοπική κοινωνία (αναλυτικά θα αναφερθούμε στη σχετική εισήγησή μας) καλούμε όλες τις περιφερειακές παρατάξεις να πάρουν θέση και να αντισταθούν στις προθέσεις της κυβέρνησης για την αντισυνταγματική ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων και την αποδυνάμωση του Δημοσίου Πανεπιστημίου.
Κατά τη συνεδρίαση και συζήτηση του σοβαρότατου αυτού θέματος στο ΠΣ κρίνουμε απαραίτητη και επιβεβλημένη την παρουσία και συμμετοχή των Πρυτανικών Αρχών την οποία και προτείνουμε.