Εκλογή εκπροσώπων για Ένωση Περιφερειών Ελλάδος- Επιτροπών Περιβάλλοντος και Κοινωνικών Θεμάτων

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση εξέλεξε ως εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος τους εξής περιφερειακούς συμβούλους:
Από την παράταξη της πλειοψηφίας τους: Ιωάννη Κατέρη και Παναγιώτα Μητροκώστα και από τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης τους: Ιωάννη Στέφο και Στέφανο Ζούμπα.

Στη συνέχεια εξελέγησαν τα μέλη των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

  • Συγκεκριμένα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εκλέχτηκαν:

Από την παράταξη της πλειοψηφίας τακτικά μέλη οι:

Λαζάνης Χάρης,
Παπαρούσης Χριστόδουλος
Περιστέρη Ελένη
Αρλέτου Αικατερίνη
Γαϊτανίδης Πρόδρομος
Γκογκάκη Μαργαρίτα

Από τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης τακτικά μέλη οι:
Κορωναίος Θεόδωρος
Λιούρης Θεοχάρης
Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
Υφαντής Σπυίδων

  • Στην Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων οι:

Από την παράταξη της πλειοψηφίας τακτικά μέλη οι:
Μητροκώστα Παναγιώτα
Βλέτσας Βασίλειος
Κίτσιος Κωνσταντίνος
Γκογκάκη Μαργαρίτα
Σίμου- Τάσιου Αναστασία
Λαζάνης Χάρης

Από τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης οι:
Δημητριάδης Σάββας
Παπαχρηστάκης Άλκης
Πρέντζας Γεώργιος
Τάτση Μαγδαληνή