Εκδήλωση της Περιφέρειας Ηπείρου για το αλιευτικό καταφύγιο στον Μύτικα την Τετάρτη

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου AI – SMART «Δίκτυο Μικρών Λιμένων Αδριατικής Ιονίου», μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου του Μύτικα, η Περιφέρεια Ηπείρου, διοργανώνει την Τετάρτη 6
Δεκεμβρίου 2023, στο χώρο του ξενοδοχείου Dioni Boutique Hotel στην Πρέβεζα, στις 11:30 π.μ. την εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Στην εκδήλωση αυτή, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου καθώς και χρήσιμα συμπεράσματα για την ανάπτυξη ενός κοινού λιμενικού δικτύου στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου με βάση την έννοια των «έξυπνων, πράσινων και
ολοκληρωμένων λιμένων».
Οι Εταίροι του έργου μαζί με την Περιφέρεια Ηπείρου είναι η Περιφέρεια Απουλίας (Ιταλία) ως Επικεφαλής εταίρος και οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
Βασικοί στόχοι του έργου ήταν η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών για τους χρήστες της διασυνοριακής περιοχής, η διαμόρφωση κοινών λιμενικών δικτύων για «πράσινους, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμους» διαδρόμους
μικρών αποστάσεων καθώς και η δημιουργία υψηλής ποιότητας συμπληρωματικών και προηγμένων τουριστικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, σημαντικός στόχος ήταν και η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την προστασία και υποστήριξη του θαλάσσιου
τουρισμού της περιοχής.
Το έργο AI-SMART αποτελεί στρατηγικό έργο και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-A Ελλάδα – Ιταλία 2014- 2020, εντασσόμενο στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Σύστημα διασυνοριακών και βιώσιμων μεταφορών» – Ειδικός στόχος 3.1 «Ενίσχυση των θαλάσσιων μεταφορών, της θαλάσσιας μεταφοράς μικρών αποστάσεων και της διασύνδεσης των διασυνοριακών ακτοπλοϊκών μεταφορών».