Εκδήλωση «Ο Χορός τού Ζαλόγγου ως επιλογή ελευθερίας» από τον Όμιλο για την UNESCO Πρέβεζας και την Εταιρεία Βυζαντινών Μελετών Ν. Πρεβέζης

Τι και αν έχουν περάσει 220 χρόνια από το έτος 1803, όταν συνέβη το συνταρακτικό γεγονός της αλώσεως του Σουλίου, με τα τραγικά επί μέρους συμβάντα και παθήματα των ηρωικών Σουλιωτών και Σουλιωτισσών.
Στην συλλογική μνήμη των γενεών Ελλήνων και Ελληνίδων που έζησαν από τότε μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα στους Ηπειρώτες όπου Γης, τα γεγονότα εκείνα έχουν αφήσει οδυνηρές μνήμες και τραυματικά ακούσματα πού δεν λησμονούνται.
Αδιαμφισβήτητα κορυφαίο από αυτά, τουλάχιστον ως προς την τραγικότητά του, υπήρξε ο επικός και πολυτραγουδισμένος «Χορός τού Ζαλόγγου», που μας τον υπενθυμίζει οπτικά και το, αριστουργηματικής εμπνεύσεως και κατασκευής, τεράστιο μνημείο στα βράχια του, έργο του γλύπτη Γιώργου Ζογγολόπουλου, που «αιχμαλωτίζει» τον ορίζοντα από δεκάδες χιλιόμετρα γύρωθεν.
Όμως, ενώ υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία που μας πείθουν για το πραγματικό του συνταρακτικού εκείνου γεγονότος του χορού του Ζαλόγγου και πολλοί ιστορικοί συγγραφείς εκθέτουν και περιγράφουν λεπτομέρειές του, εν τούτοις, μέχρι σήμερα δεν έχει προβληθεί και δεν έχει αναλυθεί ο αξιοθαύμαστος ψυχικός κόσμος εκείνων των ηρωικών προγονισσών μας, που προτίμησαν τον «εν χορώ» θάνατο των ιδίων αλλά και των παιδιών τους, σε εκείνο το φοβερό βάραθρο . Και είναι αυτός, η ακλόνητη ψυχική τους ρώμη και η διαυγής πνευματική τους ορθοέπεια, τα στοιχεία που τους υπέδειξαν την επιλογή ενός τραγικού θανάτου, αλλά σ’ ένα πλαίσιο «πανηγυρικής» πραγματοποιήσεώς του, ακριβώς για να τονισθεί το ηθικά υπέρτερό της από την άλλη, της ντροπιαστικής οικειοθελούς αιχμαλωσίας και επιβιώσεώς τους στην Οθωμανική σκλαβιά.
Αυτήν ακριβώς, την μη ερευνητέα έως σήμερα, αλλά τόσο σημαντική πτυχή της επιλογής «απελευθερώσεως εν θανάτω» των Σουλιωτισσών στον Ζάλογγο, θα μας αναλύσει με διάλεξή του στην Πρέβεζα, την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11 π.μ. (Αίθουσα Αθανασιάδη), ο γνωστός ιστορικός συγγραφέας Κος Γρηγόρης Νικηφ. Κοσσυβάκης
Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας «Η θυσία των Σουλιωτισσών στο Ζάλογγο» μία καλλιτεχνική δημιουργία ομάδας μαθητών της Γ’ τάξης του 1 ου Γυμνασίου Πρέβεζας.