Εκδήλωση «Γνωριμία με το φαράγγι του Βίκου»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γεωποικιλότητας, που καθιερώθηκε να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Οκτωβρίου, το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Βίκου-Αώου σας προσκαλεί να γνωρίσετε την σπάνια γεωλογική κληρονομιά του τόπου μας και να ανακαλύψετε τους μοναδικούς γεωτόπους του γεωπάρκου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο 7 Οκτωβρίου2023 στελέχη, ειδικοί επιστήμονες και εθελοντές του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Βίκου-Αώου θα βρίσκονται στο χωριό Βίκος  προκειμένου να ενημερώσουν τον κάθε ενδιαφερόμενο για τη μοναδικότητα και τις ιδιαίτερες αξίες του Γεωπάρκου ως μέλους της μεγάλης οικογένειας των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO.

Ο όρος «γεωποικιλότητα» αναφέρεται στην ποικιλία των γεωλογικών-γεωμορφολογικών δομών, καθώς και στις ενεργές διεργασίες που διαμορφώνουν το γήινο ανάγλυφο. Μέσα στην απέραντη ποικιλία του γεωπεριβάλλοντος ξεχωρίζουν διάφορες μικρότερες περιοχές και θέσεις που ονομάζονται γεώτοποι.

Οι γεώτοποι είναι τα «γεωλογικά μνημεία» ενός τόπου, δηλαδή γεωλογικά στοιχεία, όπως σπήλαια, εμφανίσεις ρηγμάτων, σπάνιες γεωμορφές, αξιόλογα κοιτάσματα, πετρώματα, ορυκτά, ορυχεία, λατομεία, παλαιοντολογικά κατάλοιπα, υδροφορείς, ποταμοί, λίμνες και φαράγγια, τα οποία έχουν εξαιρετική αξία από αισθητική ή επιστημονική άποψη και χρήζουν περαιτέρω μελέτης, ανάδειξης και προστασίας.

Το πολυσύνθετο ανάγλυφο του Γεωπάρκου Βίκου- Αώου παρουσιάζει ποικιλία γεωλογικών σχηματισμών και είναι πλούσιο σε γεώτοπους, οι οποίοι ανέρχονται στους 51 και κατανέμονται σε 7 κατηγορίες: Πηγές, Τεκτονικές δομές (Ρήγματα και πτυχές), Ποτάμιες αναβαθμίδες, Βραχοσκεπές, Πανοραμικές θέσεις, Καρστικές μορφές και Παγετωνικές μορφές.

Στο πλαίσιο εορτασμού και ανάδειξης αυτής της πλούσιας γεωποικιλότητας, σας περιμένουμε στο χωριό Βίκος(στο ξύλινο κιόσκι στη θέση θέας «Ράχη»),το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 (ώρες 11.00- 15.00) για να σας ξεναγήσουμε όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο παρελθόν του μεγαλειώδους φαραγγιού του Βίκου.

Επιπρόσθετα, όποιος το επιθυμεί μπορεί να φέρει δείγματα πετρωμάτων, που του κίνησαν το ενδιαφέρον και τα έχει συλλέξει, προς αναγνώριση από ειδικούς επιστήμονες- γεωλόγους !