Διοικητικό Συμβούλιο του Πας Πρέβεζα.

Έχουμε την χαρά να ανακοινώσουμε την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού συμβουλίου του ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ.                                                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΤΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΛΑΤΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΥΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

 

ΤΑΜΙΑΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΚΟΣ

ΜΕΛΟΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑΣ

Στόχος του Διοικητικού συμβουλίου να επιστρέψει η Ιστορική ομάδα της πόλης μας στις επιτυχίες και όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται. Το Διοικητικό συμβόυλιο του ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ εύχεται σε όλο τον κόσμο ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ!!!   ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΤΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΥΛΗΣ