Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

 

 

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας, ενημερώνει ότι χορηγείται
(θεώρηση-έκδοση) Δελτίο Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2024 από τις Περιφερειακές
Ενότητες της χώρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 21258/15-03-2024 (ΦΕΚ 1806/τ.Β΄/22-03-2024) –
(ΑΔΑ: Ψ8ΛΥ46ΝΛ2Α-Φ74) Κοινή Υπουργική Απόφαση και την υπ’ αριθ. 24376/28-03-2024 (ΑΔΑ:
6ΛΒΩ46ΝΛ2Α-3ΓΘ) Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ),εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που
χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες
τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.
 Ημερομηνία έναρξης για την ανανέωση και έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ
ορίζεται η 4 η Απριλίου 2024 και ημερομηνία λήξης η 31 η Οκτωβρίου 2024.
 Το Δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2024.
 Οι δικαιούχοι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Πρέβεζας, μπορούν για το σκοπό αυτό να
απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περδικάρη 1 – Πρέβεζα (1ος όροφος, τηλέφωνα 2682362199
και 2682362106), αλλά και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της περιοχής