Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Παμβώτιδα (15 Απριλίου -10 Ιουνίου 2024)

Καχριμάνης, το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου (ώρα 12 μ,) μέχρι 10
Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος
Ιουνίου 2024 (8 π.μ.) απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας (επαγγελματικής
και ερασιτεχνικής) των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε
αλιευτικό μέσο και εργαλείο μέσα στην Λίμνη Παμβώτιδα, στις γύρω από
αυτήν τάφρους και σε όλες τις τοποθεσίες των παραλιμνίων περιοχών και της
Νήσου με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που
έχει σχέση με την αλιεία στη λίμνη.
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις (άρθρα 11 και 17 του Ν.Δ. 420/1970 όπως αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο 9 του Ν. 2040/1992).
Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές
και όλες οι Ανακριτικές Αρχές.