Αναδείχτηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού Νοσοκομείου Πρέβεζας

 

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι διαδικασίες για το έργο «ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού
του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας» καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή ανέδειξε
μετά την παραίτηση του αρχικά αναδόχου του έργου, ως νέο οριστικό ανάδοχο την
εργοληπτική επιχείρηση ««ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». Το έργο έχει προϋπολογισμό 845.000 ευρώ και
καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου.