Αίτημα για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του θέματος της αιθαλομίχλης στα Ιωάννινα

Η Περιφερειακή Παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» αιτείται να συζητηθεί το  θέμα: «Αντιμετώπιση αιθαλομίχλης στα Ιωάννινα – ενεργειακή πολιτική στην Περιφέρεια Ηπείρου» στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου:

Προς την

Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
Κυρία Σταυρούλα Μπραΐμη Μπότση

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε:
Η Περιφερειακή μας παράταξη εισηγείται να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα της αιθαλομίχλης, η αντιμετώπιση του προβλήματος και συνολικότερα η πολιτική που πρέπει να ασκηθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα έντονα προβλήματα που προκαλούνται στο κοινωνικό σύνολο από το φαινόμενο της αιθαλομίχλης και της παρατεταμένης ενεργειακής φτώχειας.
Η αιθαλομίχλη αποτελεί καθημερινό πρόβλημα στα Ιωάννινα τους χειμωνιάτικους μήνες και παρουσιάζεται για χρόνια στην ατμόσφαιρα της πόλης μας, αποτελώντας έναν μεγάλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στα Ιωάννινα, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, είναι εξαιρετικά κακή και η χειρότερη σε όλη τη χώρα. Το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα της
εκτεταμένης καύσης ξύλου, ειδικά από χαμηλής αποδοτικότητας συστήματα θέρμανσης, όπως τα τζάκια ανοιχτού θαλάμου, σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας και χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι επίσης αποτέλεσμα της ενεργειακής φτώχειας που γνωρίζει έξαρση λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Προκαλείται κυρίως από την καύση ακατάλληλων καύσιμων υλών για θέρμανση. Δυστυχώς , η ελληνική πολιτεία δεν έχει καταφέρει να σχεδιάσει και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει εκδώσει εδώ και χρόνια μια σειρά από συστάσεις και οδηγίες σχετικά με μέτρα και πολιτικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι χώρες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Στα πλαίσια αυτά απαιτείται ένας στρατηγικός σχεδιασμός σε επίπεδο περιφέρειας, ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ευρείας κλίμακας παρεμβάσεων για να αντιμετωπιστούν όχι μόνο τα βαθύτερα αίτια της ενεργειακής φτώχειας αλλά και το πρόβλημα της ρύπανσης και της επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας. Είναι η ώρα, λοιπόν, και σε τοπικό επίπεδο η Περιφερειακή
Αρχή να προχωρήσει με σχέδιο πρόληψης και επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα διασφαλίζουν μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση για την Ήπειρο με προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.

Το σχέδιο αυτό πρέπει να στοχεύει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και τη μείωση των ενεργειακών λογαριασμών, την ενημέρωση για τα κίνητρα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά τα οποία στο μεγαλύτερο ποσοστό ζουν σε κτίρια με τη χειρότερη ενεργειακή απόδοση.
Επομένως σε πρακτικό επίπεδο είναι επιτακτική ανάγκη η Περιφερειακή Αρχή να συζητήσει και να αποφασίσει:
 τις προτεραιότητες για την περιοχή μας με την άμεση χαρτογράφηση πρώτα των περιοχών που αντιμετωπίζουν αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση, εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων, καθώς και τη χαρτογράφηση των αναγκών θέρμανσης των ευάλωτων νοικοκυριών που ζουν στις περιοχές αυτές.
 Τις παρεμβάσεις τόσο στο νέο Εξοικονομώ 2024 που προβλέπει αυξημένη επιδότηση για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας από τα νοικοκυριά αλλά και να απαιτήσει από την κυβέρνηση νέα στοχευμένα προγράμματα επιδότησης για την περιοχή της Ηπείρου, ιδιαίτερα στα Ιωάννινα, για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με ιδιαίτερη έμφαση στα κτίρια με κακή απόδοση. Η Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να ενημερώσει επίσης πως σχεδιάζει να αξιοποιήσει και το πρόγραμμα «Απόλλων» στην Ήπειρο που αφορά την εγκατάσταση νέων σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την εφαρμογή εικονικού συμψηφισμού με τις απαιτούμενες καταναλώσεις των ωφελούμενων κυρίως των ευάλωτων νοικοκυριών.
 Την στήριξη του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων και παράλληλα να συμμετέχει σε αυτές κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που δίνει η νομοθεσία στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού μηχανισμού κάλυψης των ενεργειακών αναγκών, με ισχυρή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και στόχο την ενεργειακή δικαιοσύνη, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να περάσουν από ρόλο καταναλωτή σε βασικό συν-διαμορφωτή της ενεργειακής μετάβασης.
 το πλαίσιο διεκδικήσεων, σε συνεργασία με τους δήμους και τους φορείς της Ηπείρου για την υλοποίηση από την κυβέρνηση σοβαρών και στοχευμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή μας με χρήση ΑΠΕ, την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και ό,τι άλλο απαιτηθεί ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Για τους παραπάνω σημαντικούς λόγους σας καλούμε κα Πρόεδρε να φέρετε το θέμα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ιωάννινα, 11 Ιανουαρίου 2024
Με εκτίμηση,

Ο επικεφαλής και οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών»:
Στέφος Ιωάννης, Αγγέλη Παναγιώτα, Δημητριάδης Σάββας, Κορωναίος Θεόδωρος, Τσίρκας Μάριος